ปฐวีธาตุ (ธาตุกายสิทธิ์) แห่งลุ่มแม่น้ำโขง

คตเต่า (ทนสิทธิ์ ชั้นเยี่ยมหาได้ยากยิ่ง)

อัญมณีศักดิ์สิทธิ์

หินนวลจันทร์

เขี้ยวหนุมาน

เกล็ดมรกต

นอแรด

เข้าพญากวางคุด

เขาควายตายฟ้าผ่า